Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Nhà xưởng Bình Dương xin giới thiệu với các bạn về quy trình Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ áp dụng ở Bình Dương cũng như trên toàn quốc.

Xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thông tin thủ tục hành chính

Lĩnh vực
Xây dựng

Cơ quan thực hiện
Thị xã Dĩ An (cấp Quận/Huyện/Thị xã)

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp

Thời hạn giải quyết
15 ngày

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí
LỆ PHÍ: 50.000đ/giấy phép/lần cấp

Các bước thực hiện

Bước 1 Cá nhân Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND cấp huyện để được hướng dẫn và nhận mẫu đơn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn.

Bước 3 Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND cấp huyện đóng lệ phí (nếu có) và nhận kết quả.

Hồ sơ cần nộp

1 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu – tải mẫu tại đây).

2 Bản sao có chứng thực những giấy tờ về quyền sử dụng đất.

3 Bản vẽ thiết kế xây dựng (02 bộ):Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200-1/500, sơ đồ vị trí công trình, mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/100, mặt bằng móng, chi tiết mặt cắt móng, sơ đồ cấp thoát nước, điện

Yêu cầu

Không

Căn cứ pháp lý

  • Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
  • Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
  • Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy
  • Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
  • Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
  • Chỉ thị 13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc “Tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ Đầu tư là tư nhân”

Các Quy định riêng cho tỉnh Bình Dương cần tham khảo

  • Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND7 ngày 20/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  • Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  • Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh về ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Với các khách hàng ở tỉnh Bình Dương, các anh chị có thể lên trực tiếp trang Dịch vụ công của tỉnh để có thể xem thông tin chi tiết tại http://dichvucong.binhduong.gov.vn/DVC/Default.aspx?tabid=91&mode=36&lv=146&tthcid=11564

Nhà xưởng Bình Dương chúc quý khách sớm hoàn thiện các bộ hồ sơ để sớm có căn nhà mới!

One thought on “Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *