Giới thiệu Tx Dĩ An

Lịch sử hình thành và phát triển

Vào năm 1698, khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Đồng Nai – Gia Định kinh lược, xác lập cương vực đất nước, ban đặt địa giới hành chánh, lấy sông Ngã Bảy và sông Bình Giang làm ranh giới, phía bờ bắc làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, phía bờ nam làm huyện Tân Bình, lập dinh Phiên Trấn, địa bàn thị xã Dĩ An lúc ấy trực thuộc địa bàn huyện Phước Long, phủ Gia Định. Dưới triều Nguyễn, năm Gia Long thứ 7 Mậu Thìn (1808), khi dinh được đổi thành trấn, huyện được nâng thành phủ, tổng được nâng thành huyện, địa bàn thị xã Dĩ An lúc bấy giờ là một phần thuộc huyện Phước Chánh và một phần thuộc huyện Bình An.

Thời Pháp thuộc và tiếp đến là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, địa bàn thị xã Dĩ An có nhiều biến động, xáo trộn lớn, khi thì thuộc tỉnh Biên Hòa, khi thì thuộc tỉnh Gia Định, lúc lại thuộc về tỉnh Thủ Biên.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, địa bàn thị xã Dĩ An thuộc huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé, sau là tỉnh Bình Dương. Đến năm 1999, huyện Dĩ An chính thức được tái thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Thuận An và đến năm 2011 được nâng cấp thành thị xã Dĩ An.

Những thay đổi về địa giới hành chính là do những biến động kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội qua các thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên chính sự biến động đó cho thấy Dĩ An là vùng đất đầy ắp các sự kiện lịch sử trọng đại, năng động và phát triển.

Địa lý tự nhiên

Ngày 6/11/1996, theo quyết định của Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 10 (theo Địa chí Bình Dương, t.1, tr.244), tỉnh Sông Bé được chia thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước (huyện Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương).

Huyện Dĩ An được tái lập (tách ra từ huyện Thuận An) theo Quyết định số 58/1999/NĐ-CP ngày 23/7/1999 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 13/1/2011, huyện Dĩ An được nâng cấp thành thị xã Dĩ An theo Nghị quyết số 04/NQ9-CP của Chính phủ.

UBND Tx Dĩ An

UBND Tx Dĩ An

Địa giới hành chính thị xã Dĩ An:

+ Đông giáp Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tây giáp thị xã Thuận An.

+ Nam giáp Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bắc giáp với Thành phố Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai và Huyện Tân Uyên – Tỉnh Bình Dương.

Thị xã Dĩ An có diện tích 6.010 ha và 297.435 nhân khẩu, mật độ dân số cao (4.949 người/km2), Dĩ An nằm ở khu vực trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gần các thành phố lớn và trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước (Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một).

Bản đồ hành chính Tx Dĩ An

Bản đồ hành chính Tx Dĩ An

Về Kinh tế

a) Công nghiệp

Do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế và những khó khăn chung về thị trường nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thị xã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với chính sách miễn, giảm, giãn nộp các loại thuế của Chính phủ; sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền các cấp và sự nổ lực của các nhà doanh nghiệp nên số đông doanh nghiệp đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 52.284 tỷ đồng, tăng 15,35% so với năm 2013 và bằng 99,44% kế hoạch (52.580 tỷ đồng), trong đó: khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 58,98%, khu vực ngoài quốc doanh chiếm 40,86%, khu vực quốc doanh chiếm 0,16%.

Về điện: sản lượng điện phục vụ cho sản xuất tăng và tương đối ổn định. Điện thương phẩm đạt 1.091 triệu Kwh, tăng 10,04% so năm 2013. Chương trình tiết kiệm điện tiếp tục được đẩy mạnh, tiết giảm được 29,197 triệu Kwh, tương ứng với số tiền 44 tỷ đồng. Trong năm, ngành điện đã lắp đặt mới 3.918 điện kế, nâng tổng số điện kế đang vận hành lên 62.494 cái, đảm bảo 100% hộ dân được sử dụng điện.

b) Thương mại – dịch vụ

Cấp mới 2.038 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể với tổng vốn đăng ký 189,3 tỷ đồng; cấp đổi 512 giấy với vốn đăng ký 41,9 tỷ đồng. Hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn có nhiều khởi sắc. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 21.729 tỷ đồng, bằng 99,47% kế hoạch (21.845 tỷ đồng), tăng 31,3% so với năm 2013.

Lượng hàng hóa cung cấp trên thị trường phong phú và đa dạng. Thị xã đã phối hợp Sở Công thương duy trì thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn giá nên giá cả các loại hàng hóa ổn định. Qua kiểm tra, xử phạt hành chính 38 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ với số tiền 236,8 triệu đồng và tịch thu hàng hóa trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Sơ kết 02 năm thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thị xã. Duy trì thực hiện kế hoạch lập lại trật tự kinh doanh tại các chợ tự phát. Rà soát, bổ sung các biển báo cấm họp chợ không để hình thành các điểm, chợ tự phát mới trên địa bàn.

c) Nông nghiệp

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 20,12 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch (20 tỷ đồng). Tổng diện tích gieo trồng đạt 162ha (lúa 36ha, rau đậu các loại 120 ha, cây trồng khác 06ha). Công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng được thực hiện tốt nên năng suất thu hoạch đạt cao, bình quân 3,5 tấn/ha đối với lúa và 11tấn/ha đối với rau màu các loại.

Tình hình chăn nuôi không có biến động lớn. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có 77.401 con. Công tác phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia cầm, gia súc và kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm nên không phát sinh dịch bệnh. Kiểm tra xử phạt 20 trường hợp không đảm bảo vệ sinh thú y với số tiền 63,8 triệu đồng.

Công tác phòng, chống lụt bão được triển khai thực hiện tốt. Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 công trình kiên cố bờ suối tại phường Tân Bình với kinh phí 4,8 tỷ đồng. Phát động trồng cây lâm nghiệp dịp kỷ niệm 19/5 được 1.000 cây dầu, tỷ lệ cây sống đạt 95%. Tổ chức 04 lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho 165 lượt nông dân.

d) Tài nguyên – môi trường

Hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 – 2015 cấp thị xã và cấp phường. Ban hành quyết định công nhận và bàn giao các vị trí đất công cho UBND các phường thiết lập quản lý. Tham mưu Thị ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCHTW (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tập trung thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các trường hợp thuộc diện tái định cư. Đến nay, toàn thị xã đã cấp được 28.469/28.476 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (chiếm tỷ lệ 99,9%), hiện còn 07 thửa đất chưa cấp GCNQSD do tranh chấp và lấn chiếm. Hoàn thành chương trình cấp GCNQSD đất đại trà tại phường Dĩ An (3.896/3.896 giấy, tỷ lệ 100%). Ngoài ra còn có 435 giấy chứng QSDĐ được cấp cho các cơ quan, trường học và cộng đồng dân cư.

Phê duyệt 15 phương án bồi thường với 421 hồ sơ, ban hành 181 quyết định thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Thẩm định 89 hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường, 48 đề án bảo vệ môi trường và 16 hồ sơ xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý môi trường. Giải quyết 142/151 đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai và 57/66 đơn phản ánh ô nhiễm môi trường, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 16 đơn vị gây ô nhiễm môi trường với tổng số tiền 163,7 triệu đồng và có văn bản yêu cầu khắc phục đối với 41 đơn vị.

Đối với việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, có 12/17 doanh nghiệp đã di dời hoặc ngừng hoạt động, còn 05 doanh nghiệp chưa thực hiện di dời, trong đó có 02 doanh nghiệp là Công ty Vifaco và Công ty Giấy An Bình được UBND tỉnh cho gia hạn đến tháng 12/2014 và tháng 5/2015.

e) Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 2.132,143 tỷ đồng, đạt 94,01% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 91,23% Nghị quyết HĐND thị xã. Trong đó, nguồn thu do thị xã trực tiếp quản lý 1.327,549 tỷ đồng, đạt 84,38% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 83,27% Nghị quyết HĐND thị xã. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng đưa vào cân đối ước thực hiện 736,810 tỷ đồng, đạt 96,08% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 92,37% Nghị quyết HĐND thị xã thông qua.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 973,308 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 98,67% Nghị quyết HĐND thị xã. Trong đó: chi ngân sách thị xã ước thực hiện 942,701 tỷ đồng, chi ngân sách phường ước thực hiện 127,678 tỷ đồng. (trong đó có 97,071 tỷ đồng ngân sách thị xã trợ cấp).

f) Kinh tế hợp tác

Trên địa bàn thị xã hiện có 14 tổ chức kinh tế hợp tác (giảm 02 so với năm 2013), trong đó có 07 HTX vận tải, bốc xếp, xây dựng; 05 HTX vệ sinh, môi trường và 02 Quỹ tín dụng nhân dân với 9.220 xã viên, vốn điều lệ 55,1 tỷ đồng và vốn đăng ký hoạt động 200 tỷ đồng.

Nhìn chung, các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động ổn định, giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho xã viên với doanh thu ước đạt 119,4 tỷ đồng.

g) Đầu tư – Phát triển đô thị

– Trên lĩnh lực đầu tư XDCB, GTNT, CTĐT: Nghiệm thu đưa vào sử dụng 11 công trình và khởi công mới 13 công trình XDCB với giá trị thanh toán ước thực hiện 310,079 tỷ đồng, đạt 100% dự toán UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thị xã thông qua. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư ước thực hiện 19,111 tỷ/23,661 tỷ đồng, bằng 80,7% kế hoạch. Các phường đã và đang triển khai 28/28 công trình GTNT với giá trị giải ngân 18,345 tỷ đồng, bằng 52% KH năm. Ngoài ra, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, UBND các phường còn tổ chức dặm vá và bêtông hóa 10 công trình GTNT khác với tổng kinh phí 929 triệu đồng.

– Trên lĩnh vực BTGPMB, đã tổ chức chi trả 367 hồ sơ/20 công trình với tổng số tiền 53,498 tỷ đồng. Trong đó:

+ Công trình sử dụng vốn thị xã : chi trả 233 hồ sơ/15 công trình với tổng số tiền 16,898 tỷ đồng.

+ Công trình sử dụng vốn tỉnh (đường Mỹ Phước – Tân Vạn) : chi trả 85 hồ sơ với số tiền 13,5 tỷ đồng. Lũy kế chi trả 680/694 hồ sơ với tổng kinh phí 400 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98%. Hiện còn 14 hồ sơ chưa chi trả được.

+ Công trình sử dụng vốn thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe Miền Đông mới, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên và Xa lộ Hà Nội) : chi trả 25 hồ sơ với tổng số tiền 19,2 tỷ đồng. Lũy kế chi trả 165/172 hồ sơ với tổng kinh phí 692,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96%.

+ Công trình sử dụng vốn TW (cầu Đồng Nai mới) : chi trả 24 hồ sơ với kinh phí 3,9 tỷ đồng. Lũy kế chi trả 243/246 hồ sơ với tổng kinh phí 63,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,7 %. Còn 03 hồ sơ chưa chi trả được.

Ngoài ra, UBND thị xã cũng đã tập trung xử lý tồn đọng để kết thúc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Đại học Quốc gia và khu tái định cư Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

– Trên lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị: Hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu 1/2000 phường Tân Bình, Tân Đông Hiệp và điều chỉnh quy hoạch phân khu phường An Bình, Bình An và Bình Thắng. Trình và được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thị xã. Thực hiện xong giai đoạn 1 bó cáp viễn thông các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn An Ninh, Dĩ An – Truông Tre, đường số 10 với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Tổ chức nạo vét khai thông dòng chảy tại 17/19 điểm ngập úng trên địa bàn, trong đó có 05 điểm đã được xử lý triệt để.

Trong năm, thị xã đã cấp 3.553 giấy phép xây dựng (tăng 130 giấy so năm 2013). Kiểm tra, xử phạt 43 trường hợp xây dựng không phép và sai phép với số tiền 294,2 triệu đồng (giảm 42 trường hợp so với 2013). Cơ bản hoàn thành công tác cấp số nhà tại các phường Dĩ An, Đông Hòa, Bình An và đang thực hiện ở các phường còn lại.

Tổ chức thu gom và đưa đi xử lý 66.504 tấn rác thải sinh hoạt với chi phí ước tính 24,116 tỷ đồng.

Về Văn hóa – Xã hội

a) Giáo dục – Đào tạo:

Toàn thị xã hiện có 38 trường học công lập với 46.501 học sinh, tăng 4.782 học sinh so với năm học trước; có thêm 02 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn lên 26/38 trường, chiếm tỷ lệ 68,48%. Các phường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn về chống mù chữ – phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bên cạnh hệ thống trường công lập, trên địa bàn thị xã còn có trường Phan Chu Trinh và 67 cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập được cấp phép, giải quyết nhu cầu đến trường cho 11.849 học sinh.

b) Chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được cải thiện, hiệu quả điều trị được nâng cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư. Công tác phòng, chống các loại dịch bệnh được tăng cường. Trong năm, đã điều trị cho 701.932 lượt người bệnh (trong đó điều trị nội trú cho 4.852 lượt, đạt 86,7% KH), trong đó có 300 ca sốt xuất huyết (giảm 65 ca so năm 2013), 260 ca tay chân miệng (giảm 10 ca). Xử lý kịp thời 40 ổ dịch sốt xuất huyết và 01 ổ dịch tay chân miệng, không để lây lan trên diện rộng. Số trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 78,65% KH; trẻ từ 01 tuổi đến 5 tuổi được tiêm ngừa viêm não Nhật Bản đạt tỷ lệ 62% KH năm. Chiến dịch tiêm phòng sởi, rubella được 45.658/48.061 trẻ, đạt 95%.

Duy trì thực hiện khá tốt công tác phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Trong năm, đã xét cấp 261 giấy chứng nhận đủ điều kiện và xử phạt 41 cơ sở vi phạm với số tiền 85,8 triệu đồng. Xử phạt 60 cơ sở hành nghề y dược tư nhân vi phạm các quy định về bán thuốc với tổng số tiền 245,7 triệu đồng.

c) Văn hóa – Thông tin và Truyền thanh

Phong trào văn hóa, văn nghệ được tổ chức với nhiều hình thức phong phú và sôi nổi, nhất là vào các dịp lễ tết tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày tái lập huyện Dĩ An (20/8/1999 – 20/8/2014) như: Hội thi sáng tác các ca khúc và chụp ảnh thời sự – nghệ thuật về Dĩ An; Xuất bản ấn phẩm Dĩ An – Xưa và Nay; tổ chức Triển lãm – Hội chợ giới thiệu những thành tựu đạt được của thị xã Dĩ An sau 15 năm tái lập, xây dựng và phát triển,… thu hút khoảng 60.000 lượt người đến tham quan.

Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển với 33 Câu lạc bộ bóng bàn, bóng đá, thể hình,… Trong năm 2014, ngành VH-TT thị xã đã tổ chức và phối hợp tổ chức 09 giải thi đấu TDTT cấp thị xã; tham gia 34 giải thi đấu cấp tỉnh và khu vực đạt được 92 huy chương các loại. Tỷ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên đạt 29% (tăng 1% so với năm 2013), gia đình thể thao đạt tỷ lệ 23,5% (tăng 1,5%).

Tham mưu Thị ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 9, BCHTW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng Đề tài khoa học công nghệ “Văn minh đô thị Dĩ An trong tiến trình đô thị hóa – thực trạng và giải pháp”. Đẩy mạnh việc phát động và tổ chức cho nhân dân thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bình xét cuối năm, có 28/41 khu phố đạt danh hiệu văn hóa, chiếm tỷ lệ 68,3% (tăng 12,3% so với năm 2013); 39.063/40.801 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,7% (tăng 1,2%) và 1.221/1.279 khu nhà trọ văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,5%.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa được tăng cường. Kiểm tra xử phạt 08/203 cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa vi phạm với số tiền 59,6 triệu đồng. Tổ chức xóa 4.894 mẫu quảng cáo rao vặt sai quy định. Cấp 40 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện.

Đài Truyền thanh tổ chức phát thanh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật được 1.337 giờ, biên tập 3.499 tin – bài viết – thu thanh – phóng sự, sản xuất 52 câu chuyện truyền thanh, tiểu phẩm, sản xuất 310 đĩa CD phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và chuyển đến Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Bình Dương và Trang tin điện tử tỉnh 776 tin, bài các loại.

d) Công tác bảo đảm an sinh xã hội

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Trong năm, đã tập trung nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội nghèo, công nhân và người lao động. Đã chi trả kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách với tổng số tiền 17,123 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho các đối tượng với số tiền 10,235 tỷ đồng; thăm tặng quà 27/7 cho 3.242 lượt đối tượng chính sách, người có công với kinh phí 1,309 tỷ đồng; chi mua BHYT cho người nghèo và cận nghèo 1,105 tỷ đồng; trợ cấp bảo trợ xã hội 13,402 tỷ đồng … Xây mới và sửa chữa 08 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 222,484 triệu đồng. Vận động xây tặng 09 căn nhà đại đoàn kết và nhà chữ thập đỏ kinh phí 482,464 triệu đồng. Cấp 2.711 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi. Tổ chức điều dưỡng cho 323 đối tượng có công với số tiền 467,3 triệu đồng.

Bằng nhiều giải pháp đã giảm được 37/220 hộ nghèo theo yêu cầu thoát nghèo bền vững của tỉnh. Hiện còn 183 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,42% so với tổng số hộ (43.403 hộ).

Đào tạo nghề cho 137 lao động nông thôn với kinh phí 234 triệu đồng. Giải quyết ổn định tình hình 10 vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công với 2.693 công nhân tham gia (giảm 04 vụ so với năm 2013).

Bảo hiểm xã hội: tổng thu 525,9 tỷ đồng (đạt 134,7% KH năm); tổng chi 332,1 tỷ đồng cho 47.160 đối tượng hưởng trợ cấp BHXH. Cấp, đổi 234.561 thẻ BHYT và 10.384 sổ BHXH cho 1.148 đơn vị tham gia BHXH.

Nguồn:

– Dĩ An xưa và nay – NXB Chính trị Quốc gia.

– Báo cáo tình hình KT-XH-QP-AN năm 2014.

Nhà đất Bình Dương tham khảo từ http://dian.binhduong.gov.vn/web/Default.aspx?tabid=595

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *